Lò nung sườn TB

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Kích thước buồng đốt: 100x100mm
Nhiệt độ tối đa: 1700℃.
Nhiệt độ buồng đốt trung bình: 1600℃.
Tỷ suất nung: 0 – 40℃/phút.
Loại cảm biến nhiệt: Loại B
Độ chính xác về nhiệt lượng: +/- 1℃.
Có màn hình hiển thị điều khiển lo nung.

0965348611